PROGRAM

PREVODY s.r.o. majú nasledovný program dodávok s ukážkou typických predstaviteľov:

-typ P (bez elektromotora)

-typ EP (elektroprevodovka)

-typ C (s čelnými ozubenými kolesami)

-typ EC (elektroprevodovka s čelnými kolesami)

-typ K (s kužeľovými ozubenými kolesami )

-typ EK (elektroprevodovka s kužeľovými kolesami)

-typ Z (so závitovkovými ozubenými kolesami)

-typ EZ (závitovková elektroprevodovka)

-typ KC (s kužeľovými a čelnými ozubenými kolesami)

-typ EKC (elektroprevodovka s kužeľovými a čelnými kolesami)

-so súosým výstupom

-s nesúosým výstupom

-čelné priame a šikmé, kužeľové priame a eloidné, závitovky a závitovkové kolesá

-špeciálne kolesá s možnostou zmeny osovej vzdialenosti, napr. pre farebníky

-zubové

-pružné

-poistné