ZARIADENIA TECHNOLOGICKÝCH LINIEK

Dublírka - odvíjanie

Používa sa pre navíjanie dvojvrstvového papiera odvíjaním z dvoch kotúčov.Brzdenie kotúčov obvodovými pásmi.Pneumatické upínanie a rýchlovýmena tamborov.