DIELY PREVODOVIEK A POHONOV

 

Čelné kolesá

s priamym a šikmým ozubením

Kužeľové kolesá

 

Závitovky

a závitovkové kolesá

Reťazové kolesá

a reťazové pohony

 

Spojky

Zubová spojka brzdenia tambora previňovača papiera

- počet zubov z=25

- modul m=14

 

Zubová spojka s vonkajším guľovým ozubením umožňujúce vzájomné vyosenie a natočenie hnacieho a hnaného hriadeľa.

Pružná spojka

Poistná spojka

Chráni hnané zariadenie a prevodovku pred poškodením.

Príklad použitia:

- prevodovka EP 055-16 000

- výkon P=550 W pri 1500 ot/min

- prevod i=16 000